Lễ khởi động chiến dịch giờ trái đất năm 2018

Cập nhật: 05/03/2018