Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải – Mô hình kết hợp giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch (Ảnh: Thế Phi)

Cập nhật: 18/10/2019
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội