Đà Lạt công bố bình chọn 3 loại sản phẩm du lịch mới

Cập nhật: 15/12/2017
Đó là chương trình “Nhãn hiệu xanh”, “Điểm mua sắm chất lượng cao” và “Điểm du lịch nông nghiệp công nghệ cao” vừa được UBND thành phố Đà Lạt công bố. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng du lịch thông qua vận động tổ chức, hộ gia đình và doanh nghiệp giữ gìn tài nguyên tự nhiên; ngăn chặn nạn cò, bán ép giá, gian lận thương mại…

Chương trình “Nhãn hiệu xanh” áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch phải đảm bảo cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, đào tạo nguồn nhân lực có nghiệp vụ và chất lượng... thu hút gần 2.000 cơ sở đăng ký tham gia. Riêng năm 2017, có 103 cơ sở đăng ký; qua thẩm định, 84 cơ sở đạt chuẩn (gồm 63 cơ sở lưu trú, 16 cơ sở dịch vụ ăn uống và giải trí, 5 khu du lịch).

“Điểm mua sắm chất lượng cao” được thực hiện đối với các cửa hàng, hộ gia đình, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đặc sản Đà Lạt phải đảm bảo nhãn, mác, nguồn gốc xuất xứ và đạt chất lượng.

“Điểm du lịch nông nghiệp công nghệ cao” (khác với điểm “Du lịch canh nông”); đây là hình thức giới thiệu các mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao đến với du khách thông qua 3 tiêu chí về cơ sở vật chất, sự đa dạng của sản phẩm và chất lượng phục vụ du lịch. Năm 2017 có 44 cơ sở đăng ký, 28 cơ sở đạt chuẩn giới thiệu đến du khách…

Với 3 loại hình này sẽ bổ sung những “địa chỉ” du lịch mới đối với khách du lịch mỗi khi đến Đà Lạt.

Thanh Dương Hồng

Nguồn: Báo Du lịch