Quảng Ngãi: Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại huyện đảo Lý Sơn

Cập nhật: 01/06/2018
Quảng Ngãi đã thống nhất triển khai Dự án "Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng huyện đảo Lý Sơn". Dự án được Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Mục tiêu của dự án là tạo thêm nguồn sinh kế, công ăn việc làm, thu nhập ổn định, cải thiện đời sống của người dân tại địa phương; từng bước nâng cao ý thức môi trường sống, khôi phục văn hóa bản sắc dân tộc là điểm khác biệt để thu hút và giới thiệu đến khách du lịch. Dự án sẽ hỗ trợ cho người dân trong việc thiết kế sửa chữa lại những ngôi nhà để làm dịch vụ lưu trú; đồng thời tư vấn, hỗ trợ người dân phát triển mô hình kinh doanh du lịch chứ không gói gọn trong homestay. 

Tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất giao Hội Phụ nữ tỉnh làm đầu mối, phối hợp cùng UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan liên quan kết nối, tham gia cùng Hội Nữ Doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện. Giai đoạn đầu của dự án sẽ tổ chức thí điểm tại một số hộ dân trên đảo Bé để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình.

Nguồn: vtv.vn
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội