Gắn nhãn sinh thái Cánh buồm xanh cho 2 tàu đầu tiên trên vịnh Hạ Long

Cập nhật: 17/09/2018
Ngày 13/9/2018, tại cảng tàu du lịch Tuần Châu (Quảng Ninh), UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trao nhãn sinh thái Cánh buồm xanh cho 2 tàu thủy du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long là Âu cơ 1 - số hiệu QN 8889 của Công ty TNHH Du thuyền Bhaya và tàu Secret Hạ Long - số hiệu QN 8298 của Công ty TNHH Du thuyền Hạ Long Biển Ngọc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy và đại diện JICA tham gia gắn biển cho tàu Âu Cơ 1 

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng nhãn sinh thái Cánh buồm xanh và Hội đồng thẩm định cấp nhãn Cánh buồm xanh được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại văn bản số 78/UBND-MT ngày 31/07/2018. Nhãn sinh thái Cánh buồm Xanh được cấp cho các tàu thủy du lịch đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội trên cơ sở tự nguyện tham gia và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá cũng như quy trình thủ tục đánh giá. Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng thí điểm gồm 29 tiêu chí, chia làm 3 cấp độ: cấp bắt buộc với 15 tiêu chí; cấp khuyến khích với 9 tiêu chí và cấp cao với 5 tiêu chí. Các tiêu chí gắn chặt cũng như tương thích với các quy định pháp luật, các tiêu chí, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ban hành bởi các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức cấp chứng chỉ sinh thái có uy tín trong nước và trên thế giới.

Hai du thuyền Âu cơ 1 và Secret Hạ Long là những tàu đầu tiên được lựa chọn tham gia đánh giá thí điểm, đã đáp ứng các điều kiện thẩm định và được trao chứng nhận nhãn sinh thái Cánh buồm xanh. Đây là sự kiện đáng tự hào cho địa phương đầu tiên trong nước và trong số rất ít các quốc gia trên thế giới có sáng kiến chứng nhận sinh thái cho tàu thủy du lịch. Sự kiện cũng sẽ góp phần lan tỏa, khích lệ các nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững không chỉ đối với hai đơn vị tàu thủy được cấp nhãn mà cả với ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói riêng, của ngày du lịch Việt Nam nói chung.

Ông Nguyễn Đức Hoa Cương, chuyên gia tổ chức JICA phụ trách hợp phần Cánh buồm xanh cho biết, trong thời gian tới các chuyên gia JICA sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng cấp nhãn sinh thái Cánh buồm xanh trong việc quảng bá nhãn trong và ngoài nước; mở rộng quy mô thẩm định cấp nhãn cho các tàu thủy du lịch khác. Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Đức Hoa Cương, do là hoạt động rất mới nên dự án chưa triển khai rộng; từ nay đến tháng 4/2019, dự án chỉ đặt mục tiêu cấp nhãn cho khoảng 20 tàu thủy du lịch, nếu có nhiều tàu muốn đăng ký thì dự án sẽ cân nhắc mở rộng thêm.

Đình Phong

Nguồn: Báo Du lịch
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội