Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới

Cập nhật: 05/06/2019
(TITC) – Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới, vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1969/BVHTTDL-KHCNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Công văn nêu rõ, thực hiện Công văn số 2229/BTNMT-TTTNMT ngày 15/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019, Bộ VHTTDL yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 bao gồm:  tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2019; triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, ngành và của toàn xã hội”; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; ra quân làm sạch môi trường, thu gom chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường tại địa bàn đóng trụ sở của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân, phong trào trồng cây xanh để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí…

Theo công văn, Bộ VHTTDL cũng nêu rõ, Tổng cục Du lịch nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chủ trương phát triển du lịch và dịch vụ biển được xác định tại Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hồng Thủy