Triển khai đề tài “Hiện trạng môi trường và các vấn đề ưu tiên trong quản lý tổng hợp vùng biển Hải Phòng”

Cập nhật: 20/11/2008
Viện Tài nguyên Môi trường biển vừa tổ chức hội thảo chuẩn bị triển khai đề tài “Hiện trạng môi trường và các vấn đề ưu tiên trong quản lý tổng hợp vùng biển Hải Phòng”.

Đây là chương trình được Viện ký kết với Brest Metrophonle Oceané nhân Lễ hội biển Brest 2008 trong tháng 7/2008.

Theo ông Dominique Cap - Phó Chủ tịch phụ trách hợp tác quốc tế và Đoàn cán bộ của thành phố Brest tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu nêu bật được những nét tổng quan về tài nguyên môi trường biển Hải Phòng, những lợi thế và các mặt còn hạn chế để tìm ra hướng giải quyết nhằm xây dựng môi trường biển Hải Phòng ngày càng tốt hơn. Đồng thời cần điều tra đánh giá có hệ thống các nguồn tài nguyên biển và giá trị chung, tìm các mô hình sử dụng tối ưu hợp lý, chống cạn kiệt, suy thoái, phục hồi và bảo vệ phát triển bền vững. Các thành viên tham dự cũng nêu ý kiến về dự án Hợp đồng vùng vịnh và khả năng ứng dụng cho Hải Phòng; các hệ thống thông tin và ra quyết định môi trường; vấn đề về rủi ro và ô nhiễm thực phẩm...

Sau hội thảo, các đơn vị tham gia sẽ chính thực triển khai đề tài này.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội