Amiana Resort Nha Trang “Một đại dương sạch – Một hành tinh xanh”

Cập nhật: 11/11/2019
Bài tham luận của Amiana Resort Nha Trang tại tại Hội thảo Khoa học - Triển lãm về sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường trong các cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch khu vực miền Nam.

Nguồn: Amiana Resort Nha Trang
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội