Hơn 80.000 tình nguyện viên hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020

Cập nhật: 01/04/2020
Ngày 28/3, lần đầu tiên chiến dịch Giờ Trái đất Việt Nam được thực hiện online và đã thu hút hơn 80.000 tình nguyện viên tham gia.

Nhiệt huyết yêu môi trường của hàng ngàn bạn trẻ được duy trì qua nhiều Chiến dịch Giờ Trái đất và đang được phát huy mạnh mẽ trong năm 2020

Độc đáo tình nguyện viên online

Chiến dịch triển khai ngay từ đầu tháng 3/2020 với nhiều hoạt động online. Các tình nguyện viên ghi hình chuyển về cho ban tổ chức những hoạt động bảo vệ môi trường tại khu vực dân cư, gia đình mình sinh sống. Rất nhiều hoạt động môi trường được các bạn thực hiện như vấn đề bảo vệ nguồn nước, thực hiện phân loại rác tại nguồn, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường sống, giảm thiểu sử dụng nhựa, ưu tiên sử dụng sản phẩm xanh... Ban tổ chức đã tổng hợp từ hàng ngàn video clip gửi về thành những clip chung, có tính chất điển hình để phát trên Fanpage Giờ Trái đất Việt Nam. 

Theo ban tổ chức, hoạt động bảo vệ môi trường đơn lẻ của tình nguyện viên ở nhiều tỉnh thành cả nước đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường của Chiến dịch Giờ Trái đất đến khắp Việt Nam. Điều này càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp. 

Góp sức nhỏ xây hành động lớn

Chiến dịch năm nay gặp nhiều hạn chế trong việc triển khai dự án môi trường trực tiếp. Tuy nhiên, mô hình tình nguyện viên online đã mở ra cơ hội để các bạn phát huy khả năng, sáng tạo theo cách riêng của mình trong bảo vệ môi trường. Chỉ hành động nhỏ là phân loại trước khi thải rác của mỗi người dân, sẽ có đến 90% tổng lượng rác thải thu gom xử lý bằng phương pháp tái chế thành điện hoặc thành sản phẩm thân thiện môi trường. Khác với thực trạng hiện nay, do chưa được phân loại nên gần như 90% rác thải phải xử lý chôn lấp, gây ô nhiễm môi trường lâu dài.

Đại diện Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức và Công ty cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp cho rằng, bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ nguồn nước nói riêng là vấn đề sống còn. Sẽ không có cơ quan chức năng nào có thể làm tốt vai trò bảo vệ môi trường hơn chính mỗi người dân trong cộng đồng. Hơn lúc nào hết, việc bảo vệ môi trường cần được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ để ngày càng có nhiều người dân, tình nguyện viên tham gia tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, dù quy mô nhỏ hay lớn.

Ái Vân

 

Nguồn: sggp.org.vn