Quốc hội: Phối hợp chặt chẽ các bộ ngành trong công tác bảo vệ môi trường

Cập nhật: 19/06/2020
Các ý kiến cũng thảo luận với việc kêu gọi xã hội hóa để bảo vệ môi trường.

Chiều 18/6, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc đối với việc xử lý giảm khí thải tác động xấu đến môi trường. Các ý kiến cũng thảo luận với việc kêu gọi xã hội hóa để bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh phiên họp. - Ảnh Quochoi.vn

Đại biểu Dương Minh Tuấn, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng: "Kêu gọi xã hội hóa có thể góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nguồn lực xã hội hóa chỉ đảm bảo cho xử lý chất thải còn một số công trình khác Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo.

Chẳng hạn như việc xử lý các bãi rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các dòng sông chảy qua nhiều địa phương, chất thải độc tồn lưu sau chiến tranh hay hoạt động quan trắc, khảo sát chất lượng môi trường cho nhân dân… Do đó, Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo trong bảo vệ môi trường hàng năm Nhà nước phải bố trí chi ngân sách nguồn đầu tư vào nguồn vốn sự nghiệp".

Trước đó, quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Luật quy định Lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP bao gồm: Giao thông vận tải; Lưới điện, nhà máy điện, Thủy lợi; cung cấp nước sạch…

Nguồn: VOV