Hà Tĩnh: Thả bảy cá thể khỉ đuôi lợn về Vườn quốc gia Vũ Quang

Cập nhật: 28/05/2021
Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận, thả bảy cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Chiều 26/5, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp nhận và phối hợp với Đồn Biên phòng Hương Quang tiến hành tái thả bảy cá thể khỉ đuôi lợn từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) về môi trường tự nhiên.

Cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang vận chuyển các cá thể khỉ để thả về môi trường tự nhiên

Bảy cá thể khỉ đuôi lợn (Nhóm IIB), có trọng lượng từ 3kg-10kg đã được Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc một thời gian, nay đảm bảo điều kiện thả về tự nhiên.

Cá thể khỉ đuôi lợn được thả về môi trường tự nhiên

Được biết, việc Vườn Quốc gia Cúc Phương bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho Vườn Quốc gia Vũ Quang nằm trong chương trình hợp tác, phối hợp trong công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã. Bên cạnh đó, việc phân tách đàn ra các vùng khác nhau nhằm tạo hiệu quả trong công tác bảo tồn.

Đức Cảnh

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường