Bộ VHTTDL đề nghị tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021

Cập nhật: 28/05/2021
(TITC) - Ngày 25/5/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1690/BVHTTDL-KHCNMT đề nghị các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở quản lý du lịch địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế tổ chức triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

Theo đó, chủ đề của Ngày Môi trường thế giới (05/6/2021) là “Phục hồi Hệ sinh thái” và chủ đề của Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5/2021) là “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 phù hợp với nội dung tuyên truyền về phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; giới thiệu, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng thời tuyên truyền và tổ chức thực hiện “Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch”, “Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia”, “Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch” và “Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao trong các khu dân cư, nơi công cộng”.

Trong đó có một số hoạt động được Lãnh đạo Bộ VHTTDL đề nghị tập trung triển khai như: Tăng cường các biện pháp nhằm phục hồi, bảo vệ các hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Bổ sung trang thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các khu điểm du lịch, di tích, cơ sở văn hóa, thể thao, địa điểm vui chơi giải trí… Đồng thời tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tại cơ quan, đơn vị (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu thân thiện với môi trường). Tăng cường số lượng các tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Trung tâm Thông tin du lịch