Bến Tre: Khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường biển

Cập nhật: 16/09/2021
Thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh đã đề ra nhiều mục tiêu nhằm bảo vệ môi trường (BVMT) biển vì sự sống và sinh kế của người dân, cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác BVMT biển.

Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên biển

Với đường bờ biển dài trên 65km, tỉnh có tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển theo hướng toàn diện, gồm: Nuôi trồng, đánh bắt hải sản, dịch vụ, cảng cá, phát triển du lịch biển,... Đặc biệt là các ngành kinh tế thuần biển đóng góp giá trị khá lớn trong GRDP của tỉnh.

Phó giám đốc Sở TN&MT Trịnh Minh Khôi cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã nghiên cứu, ban hành một số chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế biển. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nói chung và 3 huyện ven biển nói riêng.

Để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở TN&MT là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền về chương trình hành động thực hiện chiến lược biển; lồng ghép các mục tiêu, chương trình, dự án thúc đẩy phát triển kinh tế biển vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Đồng thời, tăng cường năng lực ứng phó trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, BVMT; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với BVMT, nuôi trồng thủy sản; xác định nhiệm vụ thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH), giảm phát thải khí nhà kính, đề xuất kế hoạch và dự án ưu tiên ứng phó BĐKH ngành TN&MT giai đoạn đến năm 2025.

Theo ông Trịnh Minh Khôi, đến nay, tỉnh đã thực hiện hoàn thành dự án “Phân vùng chức năng đới bờ tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn 3 huyện ven biển. Hiện đang tiếp tục thực hiện để sớm hoàn thành dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre” làm cơ sở trong việc bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên của vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển. 

Đối với các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, Sở TN&MT đã phối hợp tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo, về khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế kinh tế gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ tài nguyên môi trường biển; bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với BĐKH, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển …

Tăng cường công tác BVMT biển

Cũng theo ông Trịnh Minh Khôi, trong thời gian qua, ngoài việc quản lý chặt tài nguyên biển và hải đảo, tỉnh còn tích cực triển khai nhiều giải pháp thực hiện công tác BVMT biển, gắn liền với đó là xử lý nghiêm mọi hoạt động, hành vi thiếu trách nhiệm làm ô nhiễm môi trường biển, xâm phạm tới tài nguyên thiên nhiên.

Đối với công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tổn thất do thiên tai và ứng phó BĐKH, nước biển dâng, Sở TN&MT đã phối hợp với các ngành và UBND các huyện ven biển tăng cường công tác quan trắc, kiểm soát môi trường vùng ven biển để theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường biển khi có xảy ra.

Tỉnh cũng đã có kế hoạch xây dựng hệ thống quan trắc môi trường biển để kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh, xây dựng bản đồ nhạy cảm vùng bờ để ứng phó sự cố tràn dầu nhằm bảo vệ các vùng nuôi trồng thủy sản và bảo tồn hệ sinh thái, rừng ngập mặn vùng ven biển.

Bên cạnh đó, xây dựng các dự án bảo vệ đa dạng sinh học và tiến hành khảo sát, thống kê thành phần loài động, thực vật cũng như đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước và đề xuất biện pháp BVMT cho các vùng. Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật vùng cửa sông ven biển, đề ra các giải pháp quản lý và sử dụng hợp lý; điều tra, khảo sát hiện trạng TN&MT vùng biển ven bờ và đề xuất giải pháp BVMT.

“Một trong những nhiệm vụ mà ngành TN&MT tỉnh hiện rất quan tâm, đã và đang phối hợp tổ chức thường xuyên các hoạt động như: Trồng cây xanh, thu gom, xử lý rác thải khu vực ven biển… Qua đó, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân địa phương trong việc BVMT, giữ gìn mỹ quang, môi trường sống xanh - sạch - đẹp, chung tay phục hồi hệ sinh thái, góp phần tích cực hiệu quả xây dựng “Bến Tre xanh” - Phó giám đốc Sở TN&MT Trịnh Minh Khôi.

Bài, ảnh: Thanh Bạch

Nguồn: Báo Đồng Khởi