Bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch tại các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên

Cập nhật: 22/09/2021
“Bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch tại các Vườn quốc gia (VQG) và Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) ” là chủ đề Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ nhất do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (LHH KHKT) phối hơp với Trung tâm Bảo tồn Đa dang Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy Môi trường và Tài nguyên sinh vật, Đai ḥoc Đ̣à Nẵng (DN-EBR) phối hơp tổ chức.

Hội thảo nhằm chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong phát triển du lịch tại các hệ sinh thái tự nhiên, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển bền vững phù hợp cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 150 đại biểu tham dự Hội thảo từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức nghiên cức, các tổ chức xã hội, các trường đại học,doạnh nghiệp, cộng đồng cùng các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ có cơ hội thảo luận và đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững, bảo vệ được các giá trị tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái.

Voọc mũi hếch tại Bán đảo Sơn Trà (Ảnh: GreenViet)

Hội thảo sẽ chia sẻ bài học kinh nghiệm về du lịch tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên; thảo luận các vấn đề liên quan đến áp lực của du lịch lên bảo tồn đa dạng sinh học tại các VQG, Khu BTTN; và tham vấn đa bên nhằm đề xuất các mô hình du lịch sinh thái phù hợp cho các VQG, khu BTTN để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Các khuyến nghị tại hội thảo sẽ được gửi đến Hội đồng nhân dân các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên trước kỳ họp HĐND cuối năm để cung cấp những bài học kinh nghiệm về các thành công và thất bại trong tổ chức hoạt động du lịch tại VQG và KBT.

Hội thảo có sự góp mặt của nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ cơ quan, tổ chức liên quan trong nước và quốc tế.

Thiên Nhiên

Nguồn: Báo Bảo vệ rừng và môi trường