Quản lý bền vững tài nguyên đất than bùn ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Cập nhật: 12/04/2022
Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) hiện có diện tích đất than bùn khoảng 3.000 ha. Đây là hệ sinh thái rất quan trọng, có tính đa dạng sinh học cao và rất có giá trị về bảo tồn.

Một góc Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, các hệ sinh thái rừng trên đất than bùn ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ có khả năng điều hòa khí hậu, dự trữ carbon, cung cấp nước và giảm thiểu những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Với tầm quan trọng nêu trên, tỉnh Cà Mau tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất than bùn theo hướng bền vững trong thời gian tới.

Tỉnh đang tích cực phối hợp với Cục Kiểm lâm Việt Nam khởi động Dự án Quản lý bền vững hệ sinh thái đất than bùn tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ - gọi tắt là Dự án SUPA. Dự án do Cục Kiểm lâm Việt Nam làm chủ đầu tư và được tổ chức GIZ Indonesia tài trợ vốn không hoàn lại với 847.000 USD. Thời gian thực hiện dự án SUPA  từ năm 2021 đến 2023.

Dự án SUPA triển khai tại Vườn quốc gia U Minh Hạ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn được hệ sinh thái đất than bùn trên đất U Minh Hạ theo hướng thích ứng với biển đổi khí hậu để phát triển bền vững trong tương lai. Đồng thời, dự án hoàn toàn phù hợp với các cam kết của Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm khói mù và góp phần bảo tồn, quản lý hệ sinh thái đất than bùn bền vững. 

Mục tiêu quan trọng của dự án đó là tăng cường công tác bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái rừng trên đất than bùn bị suy thoái ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ; hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về giá trị, vai trò, chức năng của đất than bùn, hệ sinh thái đất than bùn trong phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Cục Kiểm lâm Việt Nam, đơn vị thụ hưởng trực tiếp của dự án là Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Ngoài ra, cộng đồng dân cư sống trong vùng đệm của Vườn cũng sẽ được hưởng lợi từ hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế, các mô hình quản lý nước thích ứng với biến đổi khí hậu. Do đó, Cục Kiểm lâm Việt Nam và tổ chức tài trợ dự án SUPA mong muốn cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, linh hoạt để phát huy tốt hiệu quả dự án.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ, chính quyền địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ở vùng rừng U Minh Hạ tích cực tham gia công tác phòng, chống cháy rừng, nhất là bảo vệ, bảo tồn tài nguyên đất than bùn ở U Minh Hạ.

Kim Há (TTXVN)

Nguồn: TTXVN - baotintuc.vn - Đăng ngày 08/04/2022