Hà Nội tiếp tục triển khai điểm du lịch không khói thuốc năm 2022

Cập nhật: 22/04/2022
Nhằm đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và tạo môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022.

Theo đó, nội dung triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại thuốc lá và thực thi Luật PCTHTL.

Ngoài ra, tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân và du khách nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công cộng, kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác, thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc; thiết kế thư mục riêng trên Website của Sở Y tế để trao đổi và chia sẻ thông tin; cập nhật các văn bản, các hoạt động của Bộ Y tế, các kế hoạch, các hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTHTL thành phố và quận, huyện, thị xã.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những điểm du lịch không khói thuốc

Đặc biệt, thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan hành chính và mô hình “Nhà hàng không khói thuốc” trên địa bàn; xây dựng và triển khai hoạt động điểm “Điểm du lịch không khói thuốc” tập trung vào các điểm du lịch nổi tiếng tại nội thành như: Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long...

UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25 - 31/5; tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân và du khách nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công cộng, kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác, thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc.

Đồng thời, cũng sẽ tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo 30 quận, huyện, thị xã trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc lá nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan đơn vị, thực hiện môi trường không khói thuốc; nâng cao năng lực triển khai thực hiện của thanh tra viên, tuyên truyền viên tại 30 quận, huyện, thị xã và 579 xã, phường, thị trấn về Luật PCTHTL, tác hại của việc hút thuốc lá thụ động và các văn bản liên quan.

Bên cạnh đó, xây dựng các tiêu chí đánh giá để xét thi đua hàng năm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

Tổ chức các đợt thanh, kiểm tra và xử phạt các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc lá trên địa bàn. Giám sát việc thi hành các quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá; xử phạt nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ngành phối hợp thực hiện thường xuyên công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá; phối hợp thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm theo Luật PCTHTL.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai đến các đơn vị của địa phương; quy định không hút thuốc nơi công sở và nơi làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã; xây dựng mô hình điểm “Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc”, “Điểm du lịch không khói thuốc” trên địa bàn…

TH

Nguồn: Tạp chí Du lịch - vtr.org.vn - Đăng ngày 21/04/2022