Kế hoạch tổ chức tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Cập nhật: 20/05/2022
Nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa lũ năm 2022. Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về tổ chức tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điểm du lịch thác Dải Yếm (Mộc Châu, Sơn La)

Kế hoạch được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh, phù hợp với điều kiện tình hình thiên tai của địa phương nhằm tạo sự chủ động trong phòng ngừa thiên tai. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022: Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai” . Thời gian thực hiện trong tháng 5 năm 2022, các hoạt động hưởng ứng tập trung trong tuần lễ Quốc gia từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022.

Kế hoạch huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng chống thiên tai  với những Thông điệp: “Đảm bảo an toàn cho xã hội trước thiên tai không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận của chúng ta”; “Sao nhãng phòng ngừa thiên tai là nguy cơ xóa bỏ mọi thành tựu”;  “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, cộng đồng giúp nhau trong phòng chống thiên tai”; “ Hãy đến với đồng bào vùng thiên tai bằng trái tim nhân hậu”.

UBND tỉnh đề nghị Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 theo Kế hoạch. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử Website,… Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, đơn vị, tình hình phòng chống thiên tai tại địa phương./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Sơn La - sonla.gov.vn - Đăng ngày 20/05/2022