Bạc Liêu: Phát triển rừng theo hướng bảo tồn đa dạng sinh học

Cập nhật: 04/07/2022
Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện đang có trên 7.800 ha (trong đó diện tích có rừng hơn 3.922 ha) và diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng (diện tích có rừng trong mô hình tôm - rừng) gần 980 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 1,84%; tỷ lệ che phủ rừng, cây phân tán và cây lâu năm chiếm 11,47% diện tích tự nhiên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu cho biết, tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2020, tầm nhìn đến năm 2050 theo Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh, tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng vừa bảo tồn đa dạng sinh học vừa kết hợp du lịch sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nâng cao sinh kế cho người làm nghề rừng.

(Ảnh minh hoạ. Nguồn. Internet)

Cùng với đó, tỉnh đang tiếp tục thực hiện việc giao doanh nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Đông kết hợp với phát triển du lịch sinh thái; phát triển và tăng cường quản lý hệ sinh thái rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu và khu rừng ấp Canh Điền, huyện Đông Hải theo hướng vừa bảo vệ quỹ gen, bảo đảm đa dạng sinh học, vừa kết hợp du lịch sinh thái. Đẩy mạnh thực hiện trồng rừng trên đất bãi bồi ven biển và trồng rừng trên các khu vực bị sạt lở, trồng các loại cây đa tác dụng, đa mục tiêu. Địa phương tích cực vận động, khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng rừng phía trong đê biển ở những nơi có điều kiện (trồng rừng trong mô hình tôm - rừng).

Toàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 4.278 ha rừng phòng hộ ven biển (trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 1.547 ha; hơn 1.726,62 ha rừng trồng và hơn 1.000 ha đất chưa có rừng). Tỉnh có nhiều dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển.

Thảo Cầm

Nguồn: TCĐT thiên nhiên và môi trường - thiennhienmoitruong.vn - Đăng ngày 04/07/2022