Cao Bằng: Phát triển du lịch cộng đồng bền vững ở Trùng Khánh

Cập nhật: 14/07/2022
Ngày 13.7, Sở VHTTDL, UBND huyện Trùng Khánh đã tổ chức Hội thảo phối hợp triển khai hoạt động du lịch bền vững tại các điểm di sản, đối tác Công viên địa chất Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2022 - 2025.

 

 Thác Bản Giốc điểm đến kỳ thú hấp dẫn du khách ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh minh họa: T.L

Theo đó, với mục tiêu cụ thể là xây dựng các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Trùng Khánh gắn với phát triển du lịch bền vững, công bằng và có sự tham gia của các cấp chính quyền, người dân địa phương; nâng cao trách nhiệm của các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch và người dân địa phương trong việc giữ gìn, bảo vệ và cải tạo môi trường, chia sẻ lợi ích cộng đồng; tăng cường nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm cho cán bộ xóm, xã trong việc định hướng, phối hợp và hỗ trợ người dân phát triển các dịch vụ du lịch, bảo tồn và phát huy nguồn tài nguyên du lịch.

Hội thảo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai hoạt động du lịch bền vững gắn với các điểm di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; thực trạng hoạt động du lịch tại xã Đàm Thủy và Làng du lịch cộng đồng Khuổi Ky; nội dung hoạt động xây dựng và phát triển du lịch tại làng Khuổi Ky theo hướng công bằng, bền vững bằng các dịch vụ, sản phẩm du lịch ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng, đặc trưng riêng biệt, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sinh kế bền vững cho người dân. 

Đồng thời, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động du lịch bền vững; góp ý, bổ sung các hoạt động phối hợp để triển khai cụ thể tại làng đá Khuổi Ky; các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, cải tạo cảnh quan; xây dựng sản phẩm du lịch thích ứng với tự nhiên, phù hợp với văn hóa bản địa; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, quảng bá; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển du lịch...

Tại hội thảo, Sở VHTTDL, UBND huyện Trùng Khánh  đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động du lịch bền vững tại các điểm di sản, đối tác Công viên địa chất  Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện Trùng Khánh. Cùng với đó, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ngân Hà và Khu du lịch sinh thái Kolia ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch bền vững với các đối tác Công viên địa chất trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

Q.VY

Nguồn: Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Ngày 14/7/2022