Cam Ranh: dự án du lịch phải giữ lại các đồi cát

Cập nhật: 06/05/2009
Theo lãnh đạo ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh, UBND tỉnh chỉ đạo việc san nền đối với các dự án trong khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh phải theo phương án san lấp của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt (1/2000), không được san bằng toàn bộ dự án.
Cụ thể đối với từng dự án, khi tiến hành xây dựng chỉ được san lấp ở những vị trí công trình cần thiết đã được cho phép và phải giữ lại địa hình đồi cát như một mô hình đặc trưng của khu du lịch trên bán đảo Cam Ranh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh trong khi chưa hoàn thành xây dựng hệ thống cấp nước tại bắc bán đảo thì làm việc với Vùng 4 hải quân, mượn hệ thống cấp nước của đơn vị này để kịp thời cung cấp nước cho ga Hàng không Cam Ranh sử dụng hoạt động khi hoàn thành xây dựng mới (dự kiến từ tháng 6.2009); đốc thúc các nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục quy định, sớm triển khai thi công ngay trong năm các dự án đã được cấp phép xây dựng hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500.

Theo đó, những dự án vi phạm tiến độ cam kết tham mưu cho tỉnh để thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Diện tích đất của các dự án thu hồi sẽ được xử lý theo hướng ưu tiên cho các nhà đầu tư liền kề có nhu cầu được đấu thầu dự án để tăng diện tích đất và quy mô đầu tư, hoặc để lại khi có điều kiện sẽ tổ chức đấu thầu để thu hút thêm các dự án có quy mô, hiệu quả cao.

Nguồn: TT
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội