Ninh Thuận: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch

Cập nhật: 23/11/2022
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 hướng tới mục tiêu phát triển “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn”.

Du lịch hiện đang là một trong những ngành có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế tại tỉnh Ninh Thuận. Theo thống kê, hoạt động du lịch tỉnh Ninh Thuận trong những năm qua có bước tăng trưởng khá, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng cao. Chỉ tính riêng 9 tháng của năm 2022, Ninh Thuận đã đón gần 2,2 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước, tăng 93,2% so cùng kỳ, vượt 15,5% so với kế hoạch góp phần giúp phục hồi kinh tế nhanh sau đại dịch Covid-19. 

UBND tỉnh Ninh Thuận khuyến khích các lực lượng tham gia công tác bảo vệ môi trường nhất là tại khu vực ven biển.

Nhằm duy trì và phát huy tốt những kết quả đạt được gắn với đảm bảo phát triển du lịch bền vững, hướng đến xây dựng hình ảnh "Môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn", UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, theo đó địa phương này đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% các khu, điểm du lịch hoàn thành việc xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn; 100% người làm công tác quản lý nhà nước liên quan du lịch được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về du lịch bền vững, đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch. Các khu, điểm du lịch; cơ sở lưu trú du lịch được hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới Luật đạt 100%. 

Đến năm 2030, 95% các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon khó phân hủy. Phấn đấu 100% các cơ sở ăn uống, cơ sở vui chơi giải trí, cơ sở bán hàng lưu niệm thực hiện Bộ Tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phấn đấu 100% cơ sở dịch vụ du lịch được bồi dưỡng, phổ biến về du lịch bền vững, bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn minh du lịch… 

Đề án trên nhấn mạnh tới nội dung các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phải tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ môi trường. (Ảnh: Sở Du lịch tỉnh Ninh Thuận) 

Theo Đề án, các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phải tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ môi trường. Địa phương này cũng khuyến khích các dự án đầu tư du lịch thân thiện với môi trường, ưu tiên đối với các dự án có các giải pháp khả thi, cụ thể nhằm giảm thiểu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường. Đặc biệt là môi trường du lịch biển, mang lại các hiệu quả trực tiếp cho cộng đồng và lâu dài cho toàn xã hội ở vùng ven biển. Ninh Thuận cũng khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tiếp nhận và ứng dụng sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường du lịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, đảm bảo phát triển du lịch tỉnh một cách bền vững... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch trên địa bàn đang tác động tới chất lượng môi trường tự nhiên và xã hội. Theo đánh giá, công tác đảm bảo môi trường tại một số điểm du lịch chưa được đảm bảo, rác thải tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các bãi biển vẫn còn. Một số hoạt động của con người đã tác động đến rạn san hô, nguồn lợi thủy sản ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Ý thức ứng xử văn minh du lịch vẫn còn hạn chế; Công tác phối hợp quản lý nhà nước về đảm bảo môi trường du lịch giữa các cơ quan liên quan chưa thường xuyên, liên tục nên tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra. 

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường du lịch lâu dài và có trọng tâm. Phát huy tối đa nguồn lực của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, người dân và toàn xã hội trong các hoạt động du lịch. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông bằng nhiều hình thức về công tác đảm bảo môi trường du lịch, ứng xử văn minh du lịch đến tất cả các đối tượng tham gia trong hoạt động du lịch. 

Hằng năm, phối hợp với các hoạt động trực tiếp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch bền vững, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn mình du lịch cho cộng đồng. Lồng ghép các hoạt động về phát động các hoạt động bảo vệ môi trường du lịch, hưởng ứng phong trào “chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa”, bảo vệ các hệ sinh thái, môi trường nhạy cảm và dễ bị tổn thương… có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, cộng đồng dân cư.

UBND tỉnh phát động phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”, nhằm nâng cao chất lượng môi trường trong phát triển du lịch 

Phát động phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”; duy trì và phát huy đặc tính tốt đẹp của con người Ninh Thuận đến với khách du lịch. Vận động Nhân dân tích cực tham gia các chương trình bảo vệ môi trường; thường xuyên tổ chức các đợt ra quân vệ sinh và tiến hành thu gom rác thải tại nơi công cộng, bãi biển và nơi sinh sống. Bố trí các thùng rác và được phân loại chất thải phát sinh theo quy định tại tất cả các điểm du lịch, công cộng, điểm dừng chân. Tăng cường giám sát trong việc theo dõi, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra hiện tượng “cò” du lịch, chèo kéo, tranh giành khách, nâng giá sản phẩm tại điểm, khu du lịch nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách  

Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo môi trường du lịch, nhất là trong công tác quy hoạch phát triển du lịch với việc thực hiện đánh giá tác động môi trường. Quản lý chặt chẽ công tác đảm bảo môi trường của dự án đầu tư du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường, đặc biệt là môi trường du lịch biển.

Việc chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Thuận đến năm 2025 tầm nhìn 2030 trở thành điểm đến du lịch an toàn thân thiện gắn với chủ trương của UBND tỉnh phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là nhiệm vụ chung của tất cả các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. 

Vì vậy, để có những kết quả trên, UBND tỉnh mong rằng nhân dân và chính quyền luôn đoàn kết nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động giữ gìn vệ sinh chung góp phần bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phấn đấu đưa hình ảnh môi trường du lịch Ninh Thuận an toàn, thân thiện và hấp dẫn đến với bạn bè quốc tế.

Thanh Châu

Nguồn: TCĐT Thiên nhiên và Môi trường - thiennhienmoitruong.vn - Đăng ngày 17/11/2022