Đồng Tháp: Ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển du lịch thông minh

Cập nhật: 10/02/2023
Ngày 8/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch Đồng Tháp trở thành ngành kinh tế quan trọng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Du khách tham quan Vườn hồng Tư Tôn (Ảnh:M.X)

Mục tiêu đến năm 2025, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hoàn thiện nền tảng ứng dụng công nghệ hiện có phục vụ khách du lịch, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Tiếp tục hoàn thiện Cổng Thông tin du lịch đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch và thông tin cần thiết khác; tích hợp các ứng dụng tiện ích hỗ trợ khách du lịch, các chủ thể liên quan du lịch. Xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm được ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để nâng cao trải nghiệm và phù hợp với hành vi tiêu dùng của khách 2 du lịch. Trước mắt, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi khách du lịch sau đại dịch Covid - 19. Phát triển hệ thống dữ liệu số, cơ sở dữ liệu ngành du lịch làm nền tảng cho xây dựng các ứng dụng du lịch thông minh. Kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành du lịch từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Định hướng đến năm 2030, phát triển du lịch thông minh đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững, góp phần đưa du lịch Đồng Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, đồng bộ trên cơ sở tiếp cận những công nghệ tiên tiến. Mở rộng phát triển du lịch thông minh các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh, đóng góp việc hình thành các chuỗi đô thị thông minh phạm vi toàn tỉnh.

Để thực hiện đạt các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: Phát triển hệ thống dữ liệu số trong lĩnh vực du lịch. Số hóa, kết nối, tích hợp các dữ liệu về du lịch địa phương vào hệ thống thông tin, dữ liệu quản lý chung theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch trên địa bàn đảm bảo thực hiện các quy định hiện hành. Chia sẻ, kết nối dữ liệu góp phần phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Phát triển Nguồn nhân lực. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch thông minh…

UBND tỉnh giao các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch phát triển của ngành, địa phương.

NP

Nguồn: Báo Đồng Tháp - baodongthap.vn - Ngày đăng 08/02/2023