Vĩnh Long: Cơ cấu lại ngành du lịch

Cập nhật: 15/02/2023
Sở VHTTDL Vĩnh Long đã thực hiện tờ trình, trình UBND tỉnh chủ trương về thuê tư vấn xây dựng và triển khai mô hình du lịch cộng đồng gắn làng nghề với 2 đề án thành phần, đó là: Làng nghề trồng mai vàng Phước Định tại ấp Phước Định 1 và ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ); và mô hình du lịch cộng đồng tại xã Phú Thành (thuộc cù lao Mây, huyện Trà Ôn).

Làng mai vàng Phước Định, xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ).

Hiện nay, cù lao Mây có một số điểm vườn đón khách du lịch; trong đó, cơ sở Tám Trong homestay đã được khảo sát và hướng dẫn đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 173 của HĐND tỉnh. Theo đó, đối với loại hình homestay được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/cơ sở.

Tin, ảnh: Ngọc Trảng

Nguồn: Báo Vĩnh Long - baovinhlong.vn - Đăng ngày 14/02/2023