Đồng Tháp: Khai thác hết các tiềm năng, dư địa để phát triển du lịch

Cập nhật: 15/02/2023
Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp vào chiều ngày 13/2/2023.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc

Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhận diện và khai thác triệt để dư địa của ngành du lịch, cùng với đó là kịp thời có những chính sách, giải pháp phù hợp để kích hoạt, phát huy các tiềm năng. Trong đó, đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý cần đa dạng các loại hình lưu trú, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch thú vị để giữ chân du khách; tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu địa phương; chú trọng khai thác các giá trị lịch sử, các làng nghề truyền thống để làm du lịch.

Tương tự, hoạt động văn hóa, thể thao cũng cần tiếp tục xác định những nội dung đột phá, trọng điểm để tập trung thực hiện trên cơ sở nguồn nội lực và tận dụng các yếu tố ngoại lực; chú trọng phát triển văn hóa đọc trong Nhân dân; thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ - cơ sở để phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố mới; đẩy nhanh thực hiện các công trình phục vụ văn hóa, thể thao và hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh...

Năm 2022, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành 10/10 nhiệm vụ cam kết hành động năm 2022 (trong đó có 5/10 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu). Nổi bật, toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 3,4 triệu lượt khách, đạt hơn 113% kế hoạch năm (tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021), tổng thu du lịch đạt 1.500 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch năm (tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021); khánh thành đường sách đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long; tổ chức trên 350 cuộc thi đấu, giao lưu thể thao (tăng 215% so với năm 2021)...

Trong năm 2023, ngành tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; tham mưu xây dựng Đề án phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến 2030; tổ chức Festival hoa Sa Đéc... Riêng về du lịch, ngành đặt mục tiêu phấn đấu đón trên 3,8 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 1.800 tỷ đồng.

Việt Tiến

Nguồn: Báo Đồng Tháp - baodongthap.vn - Đăng ngày 13/02/2023