La Gi - Bình Thuận: Nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia

Cập nhật: 22/02/2023
Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” là cơ hội để nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận, thị xã La Gi nói riêng. Do vậy, UBND thị xã La Gi đã đặt ra yêu cầu tổ chức thành công các hoạt động đã đăng ký phù hợp với tình hình thực tế, tiết kiệm, thiết thực, có hiệu quả.

Bà Đặng Thị Hồng Lâm - Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi cho biết: Xác định hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” là nhiệm vụ quan trọng đối với cán bộ và nhân dân thị xã La Gi. Đây được xem là cơ hội để ngành du lịch phục hồi, phát triển trong điều kiện bình thường mới. Đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết du lịch giữa các địa phương nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng để phát triển du lịch. Chính vì vậy, UBND thị xã đặt ra yêu cầu là tổ chức thành công các hoạt động đã đăng ký hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận– Hội tụ xanh”. Cùng với đó, tham gia tích cực các hoạt động do tỉnh triển khai, đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự để tổ chức các hoạt động hưởng ứng xuyên suốt trong năm 2023.

Thị xã La Gi sẽ nâng tầm phần hội tại Lễ hội Văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2023.

Theo đó, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh trên các hệ thống thông tin như: Trang thông tin điện tử thị xã, tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở; tổ chức tuyên truyền trực quan; quảng bá gắn với các sự kiện văn hóa, lễ hội ở địa phương, các trang mạng xã hội... UBND thị xã đã củng cố, phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, hấp dẫn của địa phương. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái, làng nghề, nghỉ dưỡng, lịch sử văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh... Mặt khác, La Gi đã đăng ký tham gia hưởng ứng và tổ chức lễ hội như tổ chức viếng Khu di tích cách mạng Dốc Ông Bằng nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); Lễ hội Văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2023 từ ngày 28 - 30/10/2023 đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, theo quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, trong đó thị xã sẽ nâng tầm phần hội như: Hội thi gánh cá, đan lưới, đưa thúng ra khơi… Ngoài ra, UBND thị xã sẽ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh du lịch tại các điểm du lịch. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch...

Theo bà Lâm, để việc tổ chức các nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tiết kiệm, thiết thực, có hiệu quả, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Mặt trận đoàn thể và các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao đẩy mạnh quảng bá các nội dung, hoạt động, chương trình Năm Du lịch quốc gia 2023 trực tiếp và trực tuyến trên các kênh thông tin, truyền thông của địa phương. Đồng thời, sử dụng Bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” khi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, cổ động trực quan. Giới thiệu, chia sẻ rộng rãi Bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn biết sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá. Riêng các phường, xã chú trọng tuyên truyền, quảng bá các nội dung, hoạt động, chương trình Năm Du lịch quốc gia 2023 cho cán bộ, công chức và chia sẻ trên các kênh mạng xã hội. Thực hiện lắp đặt các biển, băng rôn, cờ phướn, ấn phẩm quảng bá, giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2023 trước cổng cơ quan và các vị trí dễ nhận thấy trên các tuyến đường, nơi công cộng như bãi xe, bãi tắm du lịch...

Thu Hà

Nguồn: Báo Bình Thuận - baobinhthuan.com.vn - Đăng ngày 22/02/2023