Bến Tre: Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Cập nhật: 15/03/2023
UBND tỉnh Bến Tre có kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nhằm góp phần thực hiện tốt Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Hoạt động treo băng-rôn tuyên truyền Giờ Trái đất trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc.

Theo đó, đêm 25/03/2023, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 tại Công viên Tượng đài Đồng Khởi để thực hiện nghi thức tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, kết hợp hoạt động giao lưu văn nghệ, tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng.

Để hưởng ứng thành công chiến dịch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và hành động hưởng ứng chiến dịch bằng hình thức phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích tại các cơ quan, đơn vị, khu tập trung đông dân cư từ ngày 20 đến 27/03/2023.

Truyền thông về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tác động tích cực trong việc thực hiện tiết kiệm năng lượng và các hoạt động liên quan đến môi trường. Vận động các đơn vị quản lý biển quảng cáo trên các tuyến đường chính, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn,… hưởng ứng sự kiện tắt bớt các đèn chiếu sáng, đèn trang trí; người thân, gia đình cùng tham gia sự kiện tắt đèn trong 1 giờ hưởng ứng chiến dịch.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh, phối hợp các cơ quan, đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các hoạt động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Được biết, các hoạt động hưởng ứng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, giảm tác động của biến đổi khí hậu.

Tin, ảnh: Phan Hân

Nguồn: Báo Đồng Khởi - baodongkhoi.vn - Đăng ngày 14/03/2023