Bình Thuận: Tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Cập nhật: 23/03/2023
Sở Công Thương Bình Thuận vừa đề nghị các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện và tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 (bắt đầu từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25/3 tới đây).

Theo đó cơ quan, công sở, đơn vị sự nghiệp công lập, mặt trận, đoàn thể, cơ sở sản xuất - kinh doanh được yêu cầu tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần thiết ở cơ quan, đơn vị vào thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất (sự kiện “Giờ Trái đất”) năm 2023.

(Ảnh minh họa).

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của nhà nước về tiết kiệm điện để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng ý thức chung sức góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. Hành động cụ thể là tắt điện, không sử dụng các thiết bị dùng điện không cần thiết trong sinh hoạt gia đình vào “Giờ Trái đất” năm 2023… Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Bình Thuận chỉ đạo các trường học, cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện việc tuyên truyền, vận động, phổ biến trong học sinh, thanh niên, đoàn viên, gia đình về việc tiết kiệm điện cũng như tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023…

Trong khi chính quyền địa phương thì chỉ đạo phòng ban chức năng, UBND các xã - phường - thị trấn, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch, thương mại, tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tham gia hưởng ứng tắt đèn “tự nguyện” và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra “Giờ Trái đất” bằng hình thức thích hợp, phù hợp với việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. Ngoài ra chỉ đạo Đài Phát thanh - Tiếp phát truyền hình huyện đưa tin, viết bài về Chiến dịch Giờ Trái đất và tập trung tuyên truyền trước khi diễn ra sự kiện. Nhất là kêu gọi cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng bằng cách “Tắt đèn và các thiết bị điện không thật cần thiết trong một giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 25/3/2023”.

Với Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ xúc tiến chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra sự kiện “Giờ Trái đất” năm 2023. Thông báo kêu gọi khách hàng sử dụng điện (nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, doanh nghiệp sản xuất, khách hàng chong đèn thanh long...) tắt đèn cũng như các thiết bị điện không thật sự cần thiết, phù hợp với việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 và vận động người dân không chong đèn thanh long trong thời gian diễn ra sự kiện “Giờ Trái đất”…

Đ. Quốc

Nguồn: Báo Bình Thuận - baobinhthuan.com.vn - Đăng ngày 23/03/2023