Tổng cục Du lịch hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2023

Cập nhật: 05/06/2023
(TITC) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 01/6/2023 Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc đề nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.

Cụ thể, Tổng cục Du lịch yêu cầu Văn phòng Tổng cục Du lịch bố trí treo băng rôn tại Tổng cục Du lịch hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution)” từ ngày 2-6/6.

Trung tâm Thông tin du lịch, Tạp chí Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Văn phòng tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung về bảo vệ môi trường, không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa; giới thiệu, phổ biến các điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch…

Đồng thời tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững; giới thiệu điển hình tiên tiến trong các hoạt động phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng văn hoá sinh thái biển; tăng cường nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương; khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển bền vững kinh tế biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh…

Ngoài ra, các đơn vị còn lại căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị đề xuất và triển khai các hoạt động phù hợp với nội dung, chủ đề của Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Trung tâm Thông tin du lịch