Bộ VHTTDL công bố Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”

Cập nhật: 27/06/2023
(TITC) - Nhằm bảo tồn làng nghề truyền thống của người Chăm, ngày 15/6/2023, Bộ VHTTDL đã công bố Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Gốm Bàu Trúc được du khách quan tâm, tìm hiểu. Ảnh: Minh Hướng

Cụ thể, Bộ VHTTDL kêu gọi các Bộ, Ban, ngành, UBND các cấp tổ chức các hoạt động bảo vệ khẩn cấp đối với di sản nghệ thuật làm gốm của người Chăm: hỗ trợ, khuyến khích nghệ nhân, cộng đồng truyền dạy tri thức, kỹ thuật, kỹ năng làm gốm, đặc biệt cho thế hệ trẻ. Xây dựng phương án quy hoạch, mở rộng nguồn nguyên liệu và bảo tồn các làng gốm; huy động các nguồn vốn để bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế mẫu mã mới trên cơ sở các giá trị di sản nghệ thuật làm gốm của người Chăm; mở rộng thị trường tiêu thụ gốm để nâng cao đời sống của cộng đồng.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản nghệ thuật làm gốm của người Chăm; xây dựng cơ sở dữ liệu để giới thiệu, quảng bá gốm Chăm. Xây dựng và phát triển Bảo tàng Gốm Chăm của cộng đồng, tổ chức trưng bày, trình diễn về nghề làm gốm trong bảo tàng của cộng đồng và bảo tàng cấp tỉnh.

Tiếp tục đề xuất phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú cho những người thực hành có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm; tôn vinh, khen thưởng các thợ làm gốm, cá nhân có nhiều đóng góp bảo vệ di sản.

Hỗ trợ cộng đồng phục hồi những lễ hội, nghi lễ liên quan đến nghề làm gốm của người Chăm; xuất bản những công trình nghiên cứu về nghề gốm của người Chăm nhằm phổ biến tri thức và sự hiểu biết về gốm của người Chăm. Đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương, các cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm dưới nhiều hình thức tới công chúng trong và ngoài nước. Tổ chức định kỳ Liên hoan Nghệ thuật làm gốm của người Chăm nhân dịp lễ hội Katé; phát triển hình thức du lịch di sản văn hoá...

Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo, hướng dẫn và đồng hành cùng cộng đồng và các cơ quan, ban ngành của tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia này; đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận bố trí nguồn lực xây dựng và tổ chức thực hiện đề án chi tiết, cụ thể hóa những nội dung của chương trình để từng bước giúp cộng đồng tiếp tục thực hành, trao truyền và phát triển Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, tăng cường sức sống cho di sản.

Kỳ vọng từ kết quả chương trình mang lại, nghệ thuật làm gốm của người Chăm sớm bước qua giai đoạn bảo vệ khẩn cấp, tiến tới phát triển ổn định và bền vững, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Trung tâm Thông tin du lịch / Báo Văn hóa