Hội nghị Tài nguyên Nước Thế giới với chủ đề “Nước cho tất cả: Sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên”

Cập nhật: 18/09/2023
(TITC) - Ngày 15/9, Hội nghị Tài nguyên Nước Thế giới lần thứ 18 đã bế mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Hội nghị Tài nguyên Nước Thế giới thu hút sự tham gia của gần 1.300 đại diện đến từ hơn 60 quốc gia và khu vực cùng hơn 30 tổ chức quốc tế. Chủ đề của sự kiện năm nay là “Nước cho tất cả: Sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên”.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong thời gian diễn ra hội nghị đã có 4 cuộc họp toàn thể cấp cao và nhiều cuộc họp đặc biệt, tại đây các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để đạt được các mục tiêu liên quan đến nước trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Sau 5 ngày hội họp, Hội nghị đã ra bản Tuyên bố Bắc Kinh kêu gọi sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nước và hợp tác giải quyết các thách thức liên quan nguồn nước.

Hội nghị khẳng định việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước là quyền và nghĩa vụ chung mà tất cả các quốc gia và mọi cư dân trên trái đất phải cùng nhau thực hiện. Theo đó, mọi người dân, mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp và mọi quốc gia cần nỗ lực đạt được mục tiêu bảo tồn nước, phát triển hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước trong khả năng, trách nhiệm của mình.

Hội nghị Nước Thế giới là một trong những sự kiện lớn nhất trong các hội nghị với chủ đề quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và cũng là một trong những hội nghị học thuật có số lượng người tham gia đông nhất, phạm vi ảnh hưởng lớn nhất và trình độ chuyên môn cao nhất trong lĩnh vực tài nguyên nước quốc tế, là diễn đàn trao đổi quốc tế quan trọng để chia sẻ nguồn nước trên thế giới, chương trình nghị sự, chính sách nước và kiến thức khoa học về nước.

Trung tâm Thông tin du lịch