Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn bộ tiêu chuẩn ISO và nhãn sinh thái trong kinh doanh du lịch

Cập nhật: 01/08/2012
Sáng 13/7, tại Nha Trang, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tập huấn bộ tiêu chuẩn ISO 14.000 về hệ thống quản lý môi trường và nhãn sinh thái du lịch bền vững Bông sen xanh cho 35 cơ sở lưu trú từ 3-5 sao trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp được tập huấn các nội dung về: yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2004 về quản lý môi trường, mô hình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý môi trường; các tiêu chí và biểu điểm, trình tự, thủ tục đánh giá, cấp giấy chứng nhận Nhãn Bông sen xanh...

Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh là nhãn hiệu cao cấp cho các cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Cơ sở lưu trú du lịch được cấp nhãn Bông sen xanh là đơn vị đã có những nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, góp phần bảo vệ di sản, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Chương trình tập huấn đã góp phần bổ sung và nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường, đề ra định hướng phấn đấu cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững của tỉnh Khánh Hòa./.

Nguồn: nhatrang-travel.com/Ktv.org.vn
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội