Giới thiệu Tờ thông tin số 5: Du lịch có trách nhiệm đối với lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng tại Việt Nam

Cập nhật: 06/05/2014
Lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng là bộ phận quan trọng của ngành Du lịch. Nhằm định hướng cho các nhà hàng thực hành tốt hơn du lịch có trách nhiệm, Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Tờ thông tin số 5 của Dự án với nội dung: Du lịch có trách nhiệm đối với lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng tại Việt Nam.

Lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng bao gồm nhà hàng, quán cà-phê, quán bar, câu lạc bộ và hàng quán ăn uống trên phố. Trong du lịch, lĩnh vực phục vụ nhà hàng là một phần không thể tách rời trong danh mục sản phẩm kết hợp của điểm đến và là một hợp phần quan trọng trong các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội quốc gia.

 

Ở Việt Nam, ẩm thực đóng vai trò trung tâm trong nền văn hóa của người dân mang tính xã hội cao, khiến cho lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng càng trở nên quan trọng. Về mặt kinh tế, lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng ở Việt Nam được ước tính tạo ra hơn 26 triệu đô-la Mỹ trong năm 2010 và được kỳ vọng tăng trưởng tới 40% tính đến năm 2015 (lên mức hơn 37 triệu đô-la Mỹ).

 

Sự tăng trưởng liên tục và bền vững của lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng tại Việt Nam cũng không tránh được hàng loạt các thách thức nhất là khi Việt Nam đang trong quá trình phát triển nhanh chóng và dân số tiếp tục gia tăng. Do đó, Tờ thông tin số 5 này đưa ra các định hướng để thực hành Du lịch có trách nhiệm trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng tại Việt Nam. Bốn nội dung lớn được tập trung giải quyết, đó là:

 

- Thông qua phương pháp tiếp cận Du lịch có trách nhiệm đối với lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng

- Quản lý các nguồn lực có hiệu quả hơn

- Cung cấp thực phẩm một cách có trách nhiệm

- Quan tâm chăm sóc khách hàng và cộng đồng

Tải về: http://esrt.vn/data/filedownload/file/FileDownload26.pdf
 

Nguồn: esrt.vn