Giới thiệu Tờ thông tin số 4: Du lịch có trách nhiệm đối với lĩnh vực lưu trú ở Việt Nam

Cập nhật: 06/05/2014
Lĩnh vực lưu trú là bộ phận quan trọng của ngành Du lịch. Nhằm định hướng cho các cơ sở lưu trú thực hành tốt hơn du lịch có trách nhiệm, Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Tờ thông tin số 4 của Dự án với nội dung: Du lịch có trách nhiệm đối với lĩnh vực lưu trú ở Việt Nam.

Lĩnh vực lưu trú bao gồm tất cả các hình thức về lưu trú, từ các khu nghỉ dưỡng và khách sạn đến ký túc xá, nhà khách và thậm chí cả các cơ sở lưu trú tại nhà dân (homestay). Lĩnh vực lưu trú có đặc trưng chung là chỗ ở trả tiền, thường được kết hợp với phục vụ ăn uống ở các mức độ khác nhau.

 

Tổng số các cơ sở lưu trú của Việt Nam rất lớn, với khoảng 12.000 khách sạn và các đơn vị lưu trú khác, tương đương khoảng 235.000 buồng trong năm 2010. Mức gia tăng bình quân lượng cung ứng buồng là 15,9% trong suốt thập kỷ qua – mức này cao hơn tỷ lệ tăng trưởng khách du lịch cả nội địa và quốc tế.

 

Do đó, nếu các đơn vị cung cấp lưu trú không hành động một cách bền vững thì sẽ xảy ra hàng loạt các tác động tiêu cực. Với Tờ thông tin số 4 này, các định hướng để thực hành Du lịch có trách nhiệm trong lĩnh vực lưu trú tập trung giải quyết 4 nội dung lớn:

- Những thách thức và cơ hội

- Hành trình Du lịch có trách nhiệm

- Lợi ích của Du lịch có trách nhiệm

- Triển khai Du lịch có trách nhiệm trong lĩnh vực lưu trú tại Việt Nam

Tải về: http://esrt.vn/data/filedownload/file/FileDownload25.pdf

Nguồn: esrt.vn