Phú Yên: Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ

Phú Yên: Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ

Phát triển nuôi trồng, khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học ven biển là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phú Yên: Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ

Phú Yên: Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ

Phát triển nuôi trồng, khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học ven biển là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phú Yên: Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ

Phú Yên: Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ

Phát triển nuôi trồng, khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học ven biển là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phú Yên: Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ

Phú Yên: Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ

Phát triển nuôi trồng, khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học ven biển là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phú Yên: Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ

Phú Yên: Khai thác đi đôi với bảo vệ hệ sinh thái vùng biển ven bờ

Phát triển nuôi trồng, khai thác gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học ven biển là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quảng Ninh: Tạo thêm sức hút cho du lịch Vân Đồn, Cô Tô

Quảng Ninh: Tạo thêm sức hút cho du lịch Vân Đồn, Cô Tô

Với thế mạnh về biển đảo, Vân Đồn - Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Đặc biệt, để tạo sức hấp dẫn hơn trong dịp hè năm nay, chính quyền địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch đã chủ động đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đồng thời siết chặt hơn môi trường kinh doanh du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ...

Quảng Ninh: Tạo thêm sức hút cho du lịch Vân Đồn, Cô Tô

Quảng Ninh: Tạo thêm sức hút cho du lịch Vân Đồn, Cô Tô

Với thế mạnh về biển đảo, Vân Đồn - Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Đặc biệt, để tạo sức hấp dẫn hơn trong dịp hè năm nay, chính quyền địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch đã chủ động đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đồng thời siết chặt hơn môi trường kinh doanh du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ...

Quảng Ninh: Tạo thêm sức hút cho du lịch Vân Đồn, Cô Tô

Quảng Ninh: Tạo thêm sức hút cho du lịch Vân Đồn, Cô Tô

Với thế mạnh về biển đảo, Vân Đồn - Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Đặc biệt, để tạo sức hấp dẫn hơn trong dịp hè năm nay, chính quyền địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch đã chủ động đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đồng thời siết chặt hơn môi trường kinh doanh du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ...

Quảng Ninh: Tạo thêm sức hút cho du lịch Vân Đồn, Cô Tô

Quảng Ninh: Tạo thêm sức hút cho du lịch Vân Đồn, Cô Tô

Với thế mạnh về biển đảo, Vân Đồn - Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Đặc biệt, để tạo sức hấp dẫn hơn trong dịp hè năm nay, chính quyền địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch đã chủ động đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đồng thời siết chặt hơn môi trường kinh doanh du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ...

Sóc Trăng: Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng: Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số

Đầu tháng 4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023, với mục tiêu là bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng…