Nhiều hoạt động kỷ niệm Quảng Nam 20 năm “1 điểm đến, 2 di sản”

Nhiều hoạt động kỷ niệm Quảng Nam 20 năm “1 điểm đến, 2 di sản”

Kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động bao gồm hội thảo, văn hóa, thể thao và bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội