Ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất năm 2018 diễn ra tại Đà Nẵng, các tri thức trẻ đã có phiên thảo luận giới thiệu các dự án về chủ đề “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH”.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội