Bao bì thân thiện với môi trường

Bao bì thân thiện với môi trường

Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 175 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Trong số đó, các sản phẩm nhựa, bao bì chiếm số lượng lớn. Việc tận dụng nguồn nhựa phế thải cùng với công nghệ phân hủy oxo để sản xuất các sản phẩm hữu ích khác hầu như chưa được quan tâm, chủ yếu được xử lý bằng cách chôn lấp và thiêu đốt. Vì vậy, việc cho ra đời những sản phẩm bao bì thân thiện môi trường luôn cần thiết.