Phát động cuộc thi "Ảnh đẹp Bát Xát 2019"

Phát động cuộc thi "Ảnh đẹp Bát Xát 2019"

Nhằm giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch, kinh tế - xã hội đồng thời tạo nguồn ảnh tư liệu quý về mảnh đất Bát Xát, UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa chính thức phát động cuộc thi ảnh với chủ đề "Ảnh đẹp Bát Xát 2019".

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội