Huế sẽ tổ chức phiên chợ đêm hàng tháng tại Cầu ngói Thanh Toàn

Huế sẽ tổ chức phiên chợ đêm hàng tháng tại Cầu ngói Thanh Toàn

Với nhiều hoạt động hấp dẫn, phiên chợ đêm tại Cầu ngói Thanh Toàn là hoạt động hấp dẫn hứa hẹn thu hút du khách.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội