Sản phẩm bàn ghế tái chế đến với học sinh vùng lũ miền Trung

Sản phẩm bàn ghế tái chế đến với học sinh vùng lũ miền Trung

Từ cuối năm 2021, những lô ván ép bằng nhựa thải của Công ty TNHH MTV Thanh Tùng (Công ty Thanh Tùng 2) tại khu xử lý chất thải Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai bán cho khách hàng người Scotland. Sự kiện này mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp, đồng thời cũng là cơ hội phát triển ngành công nghiệp tái chế chất thải nhựa.