Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch nơi huyện vùng cao Bảo Lâm - Cao Bằng

Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch nơi huyện vùng cao Bảo Lâm - Cao Bằng

Huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) - miền đất cheo leo trên vách đá dựng trời, với dòng sông Gâm trong xanh, hùng vĩ, được đánh giá là địa phương có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch. Nhằm đánh thức, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Bảo Lâm đã xây dựng, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lâm giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.