Điện Bàn (Quảng Nam): Giữ sạch biển để phát triển du lịch

Điện Bàn (Quảng Nam): Giữ sạch biển để phát triển du lịch

Sáng ngày (7/7), UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khai mạc “Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch lần thứ 2” năm 2018, nhằm giới thiệu, quảng bá về du lịch biển, văn hóa truyền thống, hình ảnh con người và quê hương Điện Bàn.