Bảo tồn quần thể di tích Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn quần thể di tích Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch

Bên cạnh giá trị lịch sử, quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ luôn được đánh giá là điểm đến thu hút khách du lịch.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội