Đồng bằng sông Hồng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù

Đồng bằng sông Hồng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù

Vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) sở hữu nguồn tiềm năng du lịch phong phú và đa dạng, có nhiều lợi thế so với các vùng du lịch khác trong cả nước. Đây là những giá trị đặc thù tạo nên các sản phẩm du lịch đặc thù. Việc cần làm hiện nay là thực hiện đồng bộ những giải pháp quan trọng và cần thiết.