Hà Tĩnh: đón bằng công nhận di sản Lễ hội đền Chiêu Trưng

Hà Tĩnh: đón bằng công nhận di sản Lễ hội đền Chiêu Trưng

Lễ đón bằng công nhận di sản Lễ hội đền Chiêu Trưng được tổ chức vào ngày 15/6/2018. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhân dịp lễ giỗ lần thứ 572 năm Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi.

Hà Tĩnh họp bàn phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tập thể

Hà Tĩnh họp bàn phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tập thể

Sáng 27/11, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến nội dung các đề án: phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tập thể.

Hà Tĩnh họp bàn phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh tháng 6/2017

Ngày 04 tháng 7 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ của tỉnh tháng 6 năm 2017.