Hành động đẹp của du khách quốc tế ở Mũi Né - Bình Thuận

Hành động đẹp của du khách quốc tế ở Mũi Né - Bình Thuận

Hành động đẹp của gia đình bà Svetylana không phải mới nhưng góp phần lan tỏa đến cộng đồng dân cư và du khách nói chung, có trách nhiệm bảo vệ môi trường ở các điểm du lịch.