Ra mắt câu lạc bộ "Phụ nữ với Di sản Văn hóa"

Ra mắt câu lạc bộ "Phụ nữ với Di sản Văn hóa"

Tối ngày 26/6, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã chính thức ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ với Di sản Văn hóa”. Câu lạc bộ ra đời nhằm phát huy vai trò của phụ nữ bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam bằng chính công việc của mình.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội