Cuộc thi ảnh đẹp về Hội voi Buôn Đôn

Cuộc thi ảnh đẹp về Hội voi Buôn Đôn

Ban tổ chức Lễ hội văn hóa truyền thống và Hội voi Buôn Đôn năm 2023 vừa phát động cuộc thi ảnh đẹp về Hội voi và Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là cuộc thi).