Khách sạn xanh ASEAN

Khách sạn xanh ASEAN

Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN đã được các nước thành viên ASEAN xây dựng từ năm 2006 và công bố trong hai thời điểm: lần thứ nhất tại Thái Lan vào năm 2008 và lần thứ hai tại Nhà nước Brunei Darussalam vào năm 2012. Các nước đã thống nhất soạn thảo tài liệu hướng dẫn cách thức, quy trình đánh giá theo các tiêu chí của Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN, làm căn cứ để các khách sạn tự đánh giá và các tổ chức cấp chứng nhận áp dụng triển khai, đồng thời giúp cho các đơn vị tư vấn, các chủ doanh nghiệp và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghiên cứu thực hiện. Sách hướng dẫn gồm 11 phần, gồm các mục kế hoạch quản l‎ý môi trường, mua sắm xanh, quản trị nhân lực và các hoạt động quản lý môi trường. Các tiêu chí đánh giá gồm: 11 nhóm tiêu chí, 30 mục, 80 tiêu chí cụ thể.

Quảng Ninh hạn chế rác thải nhựa để có thêm nhiều khách sạn xanh

Quảng Ninh hạn chế rác thải nhựa để có thêm nhiều khách sạn xanh

Để ngày càng có nhiều khách sạn quan tâm áp dụng tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN, ngành du lịch Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu...

Khách sạn Sheraton Hà Nội: Hành động để trở thành một khách sạn Xanh

Khách sạn Sheraton Hà Nội: Hành động để trở thành một khách sạn Xanh

Khách sạn Sheraton Hà Nội đã được nhận giải Nhất khu vực phía Bắc trong cuộc thi “Toà nhà tiết kiệm năng lượng và hiệu quả” lần III, do Bộ Công thương tổ chức năm 2009.

Khách sạn Đệ Nhất (TP. Hồ Chí Minh) giữ vững danh hiệu Khách sạn Xanh

Khách sạn Đệ Nhất (TP. Hồ Chí Minh) giữ vững danh hiệu Khách sạn Xanh

Khách sạn Đệ Nhất được biết đến là một trong những khách sạn đi đầu trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội