Di sản của bác sĩ A.Yersin tại Khánh Hòa: Cần đẩy mạnh quảng bá để khai thác du lịch

Di sản của bác sĩ A.Yersin tại Khánh Hòa: Cần đẩy mạnh quảng bá để khai thác du lịch

Hơn 50 năm gắn bó với Nha Trang - Khánh Hòa, bác sĩ A.Yersin đã để lại nhiều di sản ở vùng đất này. Các đơn vị lữ hành ở Khánh Hòa đã tổ chức tour tham quan gắn với cuộc đời, sự nghiệp của bác sĩ A.Yersin. Tuy nhiên đến nay, việc phát huy giá trị di sản của nhà khoa học lừng danh này vào hoạt động du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Bến Tre Khai thác du lịch trên nền tài nguyên bản địa, bài 2: Nhận diện du lịch địa phương từ văn hóa bản địa

Bến Tre Khai thác du lịch trên nền tài nguyên bản địa, bài 2: Nhận diện du lịch địa phương từ văn hóa bản địa

Theo nhận định của ngành du lịch (DL), sau dịch Covid-19, sản phẩm DL sinh thái của Bến Tre lại rất phù hợp với xu hướng của thị trường DL hiện đại. Điều mà DL tỉnh đang tiếp tục xây dựng đó là mang lại cho du khách những trải nghiệm đầy cảm xúc.

Bến Tre khai thác du lịch trên nền tài nguyên bản địa, bài 1: Nâng cao giá trị trải nghiệm du lịch với dừa

Bến Tre khai thác du lịch trên nền tài nguyên bản địa, bài 1: Nâng cao giá trị trải nghiệm du lịch với dừa

Những năm qua, thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch (DL) trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành DL tỉnh đã có nhiều khởi sắc, từng bước khẳng định hình ảnh và thương hiệu trên thị trường DL nội địa cũng như khách quốc tế. DL Bến Tre bám sát định hướng phát triển dựa trên yếu tố khai thác tốt tài nguyên bản địa để tạo nên sự khác biệt cho DL địa phương.